top of page
Ara
  • koraykoru

KAVAK AĞACI, KAVAK KONTRPLAK VE AVANTAJLARI

ÇEVRE İÇİN FAYDALARI


KAVAK AĞACI; HAVA, SU VE TOPRAK KALİTESİ İÇİN FAYDALIDIR.

Su, toprak ve hava kalitesinin iyileştirilmesine yardımcı olur. Kavak ekimi güzel bir manzara yaratır, eko sistemleri zenginleştirir, çölleşmeyi ve toprak erozyonunu sınırlar. Diğer bir deyişle, kavak kullanımına dayalı ahşap endüstrisi sadece sürdürülebilir olmakla kalmaz, aynı zamanda çevreye birden fazla yönden de yardımcı olur; ahşap türevlerinin atmosferden karbon yakalamaya devam ettiğinden bahsetmiyorum bile.


KARBON LEVHADAN FİTOREMEDİASYONA


Bir metreküp odun, atmosferde bir ton CO2 - karbondioksit eksiği demektir. On iki yılda bir hektar kavak ağacı 41.500 m3 suyu arıtır. Bunlar, ekolojik dengeye saygı gösterirken kısa bir süre içinde yüksek miktarda yüksek kaliteli odun tedarik edebildiği için kavağın önemini açıklayan bazı yönlerdir. Ama dahası var. Kavak yetiştiriciliği, kirlenmiş suları, toprağı ve havayı arıtmak için bitki organizmalarını kullanarak fitoremediasyon yoluyla kirlilik ve ekosistem bozulmasına karşı da aktif bir rol oynayabilir. Ağaçlık tampon şeritleri mükemmel bir örnektir.


DOĞADAKİ TAMPON ŞERİTLER


Tek bir ağaç türü olarak veya diğer türlerle birlikte dikilen kavak, etkili bir şekilde tampon görevi görebilir. Bunu, tarımsal akışı ana su kütlelerine girmeden önce tutmak için su yollarının ve ekili toprağın yakınına dikilmiş doğrusal bantlarda (şirket gereksinimlerine ve mevcut yüzeye göre tek veya çoklu sıralar) yapar. Tampon şeritler yalnızca suyun ve ekosistemin kalitesini iyileştirmek için kullanılmaz, aynı zamanda çiftliklerin çeşitlendirilmesine de olanak tanır. Bu durumda bile kavak, çevreyi ve peyzajı iyileştirirken işleme endüstrisi veya enerji üretim endüstrisi için odun verir. Ağaçlık tampon şeritlerinden ne gibi faydalar ve fırsatlar doğar?


EKOLOJİ VE EKONOMİK DEĞER


Ağaçlık tampon şeritlerde kavak ağaçlarının kullanılması, çok fonksiyonlu ve sürdürülebilir tarımın önemli bir örneğidir. Aslında, çiftlik geliri üzerinde olumlu bir etki ile tarımsal üretim farklılaşmasına izin verir. Aynı zamanda su, hava ve toprağın kalitesini iyileştirmeye yardımcı olur.


ÇEVRESEL BİR BAKIŞ AÇISINDAN: TARIMSAL NİTRAT SİLİNMESİNİN KONTROLÜ


Mikrobiyal denitrifikasyonun arttırılması Besin emilimi Sedimantasyon yoluyla fiziksel su filtrasyonu FİTO-SAFLATMA BİYOÇEŞİTLİLİKTE ARTIŞ RÜZGAR TOPRAK EROZYONU KONTROLÜ


Hammadde endüstrisi için


HAMMADDE ÜRETİMİ İÇİN CO2 AZALTIMINDAN:


enerji üretimi için malzeme


ALTERNATİF ÜRETİM


Bal, gıda ve şifalı bitkiler, yabani meyveler, mantarlar ve yer mantarı, av hayvanları


FİNANSAL KATKI


Çevre ve üretimin iyileştirilmesi için

Son Yazılar

Hepsini Gör

Rezorsinol Formaldehit Tutkalları (RF)

Rezorsinol Formaldehit Tutkalları (RF): Kapsamlı Bir Değerlendirme Giriş: Rezorsinol formaldehit (RF) ve fenol rezorsinol formaldehit (PRF) tutkalları, yüksek su ve rutubete dayanıklılıkları, soğukta

Comentários


bottom of page